หมวดหมู่ทั้งหมด

ข่าว

การฝึกอบรมความปลอดภัย

2022. 08.18

ความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องเล็ก รายละเอียดเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลว

เพื่อให้พนักงานทุกคนเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยและสร้างแนวคิดเรื่อง "การผลิตความปลอดภัย การป้องกันก่อน" อย่างแน่นหนา การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยจึงจัดขึ้นเป็นประจำ เมื่อทุกคนมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยที่ดี สามารถควบคุมและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้ และตระหนักถึงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างแท้จริง บริษัทสามารถพัฒนาได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย

.

安全培训-3

หมวดหมู่ยอดฮิต